Tahsilat Süreci

Araç Değer Kaybı Tahsili Süreci Nasıl İşler?

Araç Değer Kaybı Tahsili Süreci Nasıl İşler?

 1. Trafik Kazasının Gerçekleşmesi 
 2. Kaza Tespit Tutanağı’nın Düzenlenmesi
 3. Kazaya Ait Belgelerin Araç Değer Kaybı Danışmanlık Ofisi’ne Teslimi
 4. Değer Kaybı Danışmanlık Ofisi’nce Ön Değerlendirme
 5. Araç Değer Kaybının Eksper Raporu ile Belirlenmesi
 6. Sorumluların Temerrüde Düşürülmesi

Değer Kaybı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Araç değer kaybı tahsili süreci araç değer kaybı hesaplamasıyla birlikte başlamaktadır. Araç değer kaybı davalarının açılabilmesi için öncelikle aracın özelliğini düşürecek derecede hasar almış olması gerekmektedir. Araç değer kaybı meydana gelen kazalarda araç değer kaybı hesaplamaları yapılmaktadır. Araç değer kaybı hesaplaması esnasında aracın üretim yılı, aracın kilometresi, hasar geçmişi ve hasarların niteliği, aracın markası ve modeli, trafiği çıkış tarihi ve pazar değeri gibi değişkenler rol oynamaktadır.

Araç değer kaybı tahsili süreci içerisinde en temel basamak olan araç değer kaybı hesaplama işlemi sonucunda ortaya çıkan tutar kusurlu olan taraftan tahsil edilmektedir. Araç değer kaybının karşılanması noktasında da trafik sigortası devreye girer ve kusursuz taraf, aracın değerinin karşılanması için ekspertiz raporu alarak değer kaybına sebep olan tarafa dava açabilir konuma gelir. Araç değer kaybı süreci içerisinde iki aşama yer almaktadır. Bunlardan ilki genel dava yolu ile değer kaybı talep etme iken bir diğeri de Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılmasıdır.

Araç değer kaybı süreci içerisindeki ilk yol olan dava yolu ile değer kaybının tazmin edilmesi durumunda birden fazla değer kaybı talep durumu ile karşılaşmak mümkün. Bunlardan bir tanesi, olayda tam kusurlu olarak nitelendirilmemiş olan taraf, hasar gören eşyasının değerinde oluşan düşüş miktarında araç değer kaybı tazminat davası açabilme hakkına sahiptir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapmak araç değer kaybı süreci içerisindeki ikinci yöntemdir. Sigorta Tahkim Komisyonu yalnızca trafik sigortalarına değil, her türlü poliçeye bakmaktadır. Değer kaybı için Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilmek için belli bazı başvuru şartları bulunmaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru gerçekleştirmek için;

 • İlgili sigorta şirketine yapılan başvurunun tatmin edici olmaması,
 • Yetersiz olması ya da 15 gün içinde ilgili sorunun çözülememiş olması,
 • Başvurunun yapılabilmesi için şikayetçi tarafın daha önce Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurmamış olması,
 • Şikayetini sigorta şirketine yazılı olarak beyan etmiş olması gerekmektedir.

Araç değer kaybı tahsili süreci başlaması için Sigorta Tahkim Kurulu’na yapılan başvuru eğer olumlu sonuçlanırsa, bahsi geçen sigorta şirketi zarar ödemek zorunluluğu ile karşı karşıya kalır. Araç değer kaybı davası açabilmek için tüm bu hususların yanı sıra aynı zamanda araçtaki hasarlı parçaların daha önceden hasara uğramamış parçalar olması, onarım veya yenileme işleminden geçmemiş olması gerekmektedir. Bununla birlikte bahsi geçen kazadan önce araçta herhangi bir hasar kaydının bulunmaması da bir diğer önemli husustur.

Değer Kaybı Davası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Araç değer kaybı tahsili süreci başladıktan sonra değer kaybı davası açabilmek amacıyla bazı belli başlı belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgeler şunlardır;

 • Kazanın gerçekleştiği anda tutulan kaza tutanağı,
 • Hasar tespit tutanağı,
 • Araçların kaza sonrası çekilen ve hasarı gösteren fotoğrafları,
 • Aracın ekspertiz raporu
 • Aracın ruhsat başta olmak üzere tüm belgeleri.

Değer Kaybı Davası Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Değer kaybı davası için fiziki şartların yerine gelmesinin yanı sıra dava açmak için bir de değer kaybı davası dilekçe formu gerekmektedir. Bu dilekçeye kaza tutanakları eklenmeli ve mahkemeye ibraz edilmelidir. Araç değer kaybı tahsili süreci içinde eğer kaza esnasında kullanılan araç kiralık ise, aç kiralama ve benzeri dolaylı giderler de bu dilekçe esnasında mahkemeye sunulmalıdır. Tabii bu noktada belirtmek gerekir ki bu talepler, fatura veya sözleşme ile belgelenmek durumundadır. Araç değer kaybı dilekçesinde olması gereken belli başlı maddeler şunlardır;

 • Mahkemenin, davalının ve davacının adı,
 • Davalı ve davacının adresleri,
 • Davacının kimlik numarası,
 • Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ya da vekillerinin adı ve adresi,
 • Dava konusunun değeri,
 • Davacının iddiasına konu olan tüm vakaların açık özetleri,
 • İddiaya konu olan vakaların hangi deliller ile ispat edileceği,
 • Dayanak gösterilecek hukuki sebepler
 • Açık ve net bir şekilde belirtilmiş talep sonucu.

Değer Kaybı Davası Avukatı ve Mahkemesi

Araç değer kaybı tahsili süreci içerisinde açılan değer kaybı davalarının sonuçlanması, ortalama olarak 9 ay ila 1.5 yıl arasında sürmektedir. Değer kaybı davası söz konusu olduğu zaman bilinmesi gereken bir diğer husus, değer kaybı davasında görevli mahkeme hususudur. Araç değer kaybı davasına bakmakla yükümlü olan mahkeme, genel kurallara göre belirlenmektedir. Genel yetkili mahkeme ise davalı olan tarafın yerleşim yerindeki yetkili Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Bu nedenle araç değer kaybı süreci başlatılması için davaların ilgili Asliye Hukuk Mahkemelerine başvurması gerekmektedir.

 1. Yargılama Süreci (Mahkeme / Sigorta Tahkim)
 2. Yargı Kararı 
 3. İcra / Tahsilat İşlemleri