ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR ?

Değer Kaybı, trafik kazası nedeniyle oluşan hasar sebebiyle aracın 2. El piyasada kaybettiği değerdir.

ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL HESAPLANIR ?

Değer Kaybı, trafik kazası nedeniyle oluşan hasar sebebiyle aracın 2. El piyasada kaybettiği değerdir.

ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL TAHSİL EDİLİR ?

Değer kaybı, kusuruyla araca zarar veren yanın Karayolları Motorlu araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’na (Trafik Sigortası) müracaat ederek, ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Sigorta Tahkim Komisyonu veya mahkemeler aracılığıyla teminat miktarınca tahsil edilir. Trafik Sigortası teminatının bu zararı karşılamaya yetmediği veya eksik kaldığı durumlarda varsa İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortasının ve karşı yanın sürücü, ruhsat sahibi veya işletenine de yasal yollarla müracaat edilerek tahsil edilir.

KAZANÇ KAYBI NEDİR ?

Kazanç kaybı, trafik kazası sebebiyle hasar gören aracın onarım süresince çalıştırılamaması veya yerine araç kiralanmak zorunda kalınması nedeniyle meydana gelen zarardır.

KAZANÇ KAYBI NASIL HESAPLANIR ?

Kazanç kaybı, Hazine Müsteşarlığına bağlı eksperler vasıtasıyla aracın markası, modeli, yaşı, kilometresi, rayiç değeri, aracın hasar gören aksamı, onarımda geçen süre, aracın günlük kirası veya kiralama yapılmışsa fatura bedeli gibi kriterlere göre hesaplanır.

KAZANÇ KAYBI NASIL TAHSİL EDİLİR ?

Kazanç kaybı zararı dolaylı bir zarar olduğundan Karayolları Motorlu araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) kapsamında değildir. Bu nedenle bu zararın tazmini için kusurlu araç sürücüsü, ruhsat sahibi veya işletenine yasal yollarla müracaat edilerek tahsil edilir.

MALULİYET TAZMİNATI NEDİR ?

Maluliyet Tazminatı, trafik veya iş kazası nedeniyle meydana gelen bedensel zararlardır. Kazazedenin kaza nedeniyle uğradığı geçici iş göremezlik ve kalıcı iş göremezlik tazminatları bu kapsamdadır.

MALULİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR ?

Maluliyet tazminatı, aktüer ve bilirkişilerce belirli formüllere göre kazazedenin yaşı, kusuru, eğitim durumu, geliri, geçici ve kalıcı maluliyet-iş göremezlik oranı vb. kriterlere göre hesaplanır.

MALULİYET TAZMİNATI NASIL TAHSİL EDİLİR ?

Trafik kazalarında Karayolları Motorlu araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) teminat limitleri ölçüsünde bu zararı tazminle yükümlüdür. İş kazalarında iş yerinin mesleki sorumluluk sigortası varsa bu sigorta teminatı limitleri kapsamında sigorta şirketine müracaat ederek, yoksa işverene müracaat ederek tahsil edilir.

DESTEKTEN YOKSUN  KALMA TAZMİNATI NEDİR ?

Destekten yoksun kalma tazminatı, trafik veya iş kazası nedeniyle vefat eden kişinin destek olduğu veya destek olma ihtimalinin olduğu, annesi, babası, çocuğu, eşi veya kardeşleri için vefat eden kişinin desteğinden yoksun kalınması nedeniyle uğradıkları zararın karşılığıdır.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR ?

Destekten yoksun kalma tazminatı, aktüer veya bilirkişilerce belirli formüllere göre vefat eden kişinin yaşı, eğitim durumu, geliri, sosyal ve ekonomik durumu medeni hali, ileride evlenme ihtimali, bakiye ömrü vb. gibi kriterlere göre hesaplanır.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI NASIL TAHSİL EDİLİR ?

Trafik kazalarında Karayolları Motorlu araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) teminat limitleri ölçüsünde bu zararı tazminle yükümlüdür. İş kazalarında iş yerinin mesleki sorumluluk sigortası varsa bu sigorta teminatı limitleri kapsamında sigorta şirketine müracaat ederek, yoksa işverene müracaat ederek tahsil edilir.