Nasıl Tahsil Edilir ?

Araç Değer Kaybı Nasıl Tahsil Edilir?

Aracınızın bir trafik kazası sonucunda değer kaybı yaşaması halinde ortaya çıkan bu zarar kazaya karışan diğer araç malikleri, işleteni, sürücüsü ile bu araçların Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yani Trafik Sigortası’nı yapan sigorta şirketince karşılanacaktır. Bir başka ifadeyle sayılan kişilerden tahsil edilecektir.

Değer kaybından kim sorumludur? Nelere dikkat etmeli?

Trafik kazası sonucunda ortaya çıkan zararlardan; araç maliki, işleteni ve sürücüsü ile trafik sigortası müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Araç değer kaybının karşılanmasında önemli iki husus bulunmaktadır. İlk önemli husus; araç değer kaybından sorumlu olan kişilerin ihtar çekilerek temerrüde düşürülmesidir. İhtara rağmen araç değer kaybı sorumlularca karşılanmazsa yargılama sürecine geçilecektir.

İkinci önemli husus; kazaya neden olan kusurlu karşı aracın Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yani Trafik Sigortası’nın bulunup bulunmadığıdır? Eğer aracın sigortası var ise bu durumda değer kaybı sigorta şirketinden poliçe limitleri dahilinde Asliye Ticaret Mahkemesi’nde ya da Sigorta Tahkim Komisyonu’nda gerçekleşecek olan yargılama neticesinde tahsil edilecektir. Kazaya neden olan kusurlu aracın trafik sigortasının bulunmadığı durumlarla ortaya çıkan zararın trafik sigortası poliçe limitlerini aştığı hallerde ise kusurlu aracın malikine, işletenine veya sürücüsüne karşı dava açılarak araç değer kaybı tahsil edilir.

Araç Değer Kaybı Şartları

Araç değer kaybı ya da hasar değer kaybı olarak adlandırılan bu bedeli talep etmek için bazı önemli şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Bu şartlar;

Araç değer kaybı tazminatı hak sahibi olabilmek için öncelikle, tazminatı talep eden kişinin kazada haklı yani kusuru olmayan taraf olması gerekmektedir. Hasar değer kaybı tutarlarını hasara neden olan kazaya sebebiyet veren ya da kusurlu olan kişiler talep edemez.

Araç değer kaybı tazminatını talep etmek için olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içerisinde başvuru yapmak gerekmektedir. Aksi takdirde araç değer kaybı tazminat hakkı ortadan kalkmaktadır.

Araç Değer Kaybı Nasıl Alınır?

Araç değer kaybı tazminatları, kusurlu araç sahibinden ya da trafik sigortasının yapılmış olduğu sigorta şirketinden alınmaktadır. Fakat buradaki önemli detay, trafikte bulunan her sürücünün sigortası olduğunun varsayılıyor olmasıdır. Eğer kaza yapan kişinin sigortası yoksa ödemeyi kendisi yapmakla yükümlüdür.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı hesaplama işlemine etki eden birçok değişken bulunur. Bu hesaplamada bazı değişkenler araç ile ilgiliyken bazıları da araç kullanım biçimi ile alakalıdır.

Değer kaybı hesaplanırken dikkat edilen değişkenler:

  • Aracın üretim senesi
  • Aracın hasar geçmişi ve niteliği
  • Aracın kilometresi
  • Aracın marka ve modeli
  • Aracın trafiğe çıkış tarihi
  • Aracın pazar değeri

Araç Değer Kaybı Tazmiatlarını Kim Öder?

Araç değer kaybı tazminatları kanunen kusurlu taraf tarafından ödenmesi gereken tazminatlardır. Yani değer kaybı tutarını, kazaya neden olan sürücü öder. Eğer kazaya sebebiyet veren araca ait bir sigorta poliçesi var ise söz konusu tazminat bu poliçenin ait olduğu sigorta şirketinden yapılmalıdır. Araç değer kaybı durumuna neden olan hasarlarda, bir ya da birden fazla kusurlu bulunuyorsa dahi, kara araçları alanında ruhsat sahibi olan bir sigorta ekspertiz raporu alınarak kusurlu bütün taraflara dava açılabilir. Ayrıca sigorta şirketlerine karşı açılacak davalar için araç değer kaybı ekspertiz raporu ile Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruda bulunarak araç değer kaybı tazminatınızı tahsil edilebilir.

Kasko Sigortası Araç Değer Kaybını Karşılar mı?

Araç değer kaybı tahsil edilme işlemi için devreye giren ilk poliçe trafik sigortası poliçesidir. Fakat bu durum bazı olaylarda değişebilmektedir. Eğer kazaya karışan araç sayısı birden fazla ise kazaya sebep olan farklı şahısların da aracında değer kaybı meydana gelmiş ise trafik sigortası, kazada hiçbir suçu olmayan ya da suç oranı en az bir kişinin değer kaybını karşılar. Kaskolar ise araç değer kaybı tahsil işlemi esnasında devreye girmez. Fakat bazı kasko poliçeleri belli limitler dahilinde araç değer kaybını teminat altına alarak bu tarz bir durum yaşandığından değer kaybını ortadan kaldırmaktadır. Yine bununla birlikte kaza esnasında meydana gelen hasarı da teminat altına almaktadırlar.

Araç Değer Kaybı Davalarında Zaman Aşımı Süresi Ne Kadar?

Araç değer kaybı için başvurulacak olan davalarda zaman aşımı süresi 2 yıldır. Araç değer kaybı tahsil etmek isteyen araç sahipleri, olayın meydana geldiği andan itibaren 2 yıl içerisinde ilgili mahkemelere ya da Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruda bulunmalıdır.