Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç Değer Kaybı Nedir?

Gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda aracınız eğer ki maddi zarara uğradıysa bir takım onarım işlemlerine tabi tutulacaktır. Bu bakım ve onarım sürecinde aracınızın bazı parçaları değiştirilirken bazı parçaları ise tamir edilerek aracınızda kullanılmaya devam edecektir. Gerçekleşen tüm onarım operasyonları aracınızın muadili olan araçlara göre ikinci el piyasasındaki fiyatında bariz bir düşüşe neden olmaktadır. İşte aracınızda gerçekleşen bu değer düşüklüğü haline araç değer kaybı adı verilmektedir. Araç Değer Kaybı Danışmanı olarak aracınızda gerçekleşen değer kaybını tahsil ediyoruz.

Trafik kazası sonucunda aracınız üzerinde gerçekleşmiş olan işlemlerin maddi külfeti eğer ki bir sigorta şirketince karşılanıyorsa bu işlemlere ilişkin hasar dosyası Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin TRAMER (Trafik Sigortası Bilgi Merkezi) bilgi sisteminde kayıt altına alınmaktadır. Bu sistemde oluşturulan her hasar dosyası başka bir deyişle aracınızda oluşan her hasar aracınızın değerine olumsuz anlamda etki etmektedir. Aracınızın orijinalliğini bozan her dokunuş aracınızın değerini kaybetmesine neden olmaktadır.

Başka bir anlatımla araç değer kaybı

Araç değer kaybı, kazalı aracın (parçaları daha yeni ve orijinal ile değişse dahi) kazadan önceki değerine nazaran mali bir kayıp yaratması düşüncesi ve beklentisi ile ortaya çıkmış, daha az kusurlu tarafın daha fazla kusurlu tarafa ve/veya sigortacısına yönelttiği haksız fiilden kaynaklı gerçek bir zarar kalemidir.

Kısaca kazaya karışan aracın, kazadan önceki ikinci el piyasa değeri ile kazadan sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki düşüş farkına araç değer kaybı denir. Kazalı araç, en iyi şekilde orijinal parça ile aslına uygun olarak tamir edilse dahi ikinci el piyasa değerinde bir düşüş olacaktır.

Her araç esasen trafiğe çıktığı andan itibaren kaza yapmasa dahi modelinin eskimesi, parçalarının yıpranması, kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle doğal bir düşüş süreci içerisindedir. Değer kaybı kalemi ise, kaza sonucu araçta meydana gelen ani düşüşün tazminine yönelik bir kalemdir.

Kısacası araç değer kaybı, hasar görmüş bir aracın onarım sonrasında yaşamış olduğu rakamsal kayıp durumunu tanımlayan kavramdır. Bu kavram temelde, zorunlu trafik sigortası ya da kaskosu dahi olsa bir araç hasar almış ve onarım görmüş ise, o aracın değerindeki düşüşü ifade eder. Bazı kasko poliçeleri teminat limiti ile birlikte araç değer kaybını güvenceye alsa da bu poliçeler belli bir tutara kadar araçta meydana gelen zararı ve değer kaybını karşılayacak şekilde ayarlanır. Teminat limitlerinin aşılması durumunda geriye kalan zararı karşılamak için sigorta veya kasko poliçeleri dışında kazada kusur ve sorumluluğu olan gerçek veya tüzel kişilere gidilir.

Araç kendi kusurundan kaynaklanmayan bir kazaya uğradıktan sonra her ne kadar bütün değişimler orijinal ya da sıfır parçalar ile yapılmış olursa olsun, kaza geçirip hasar aldıktan sonra aracın değerinde bir kayıp olacaktır. Araç değer kaybı parça onarımını ve parça değişimini içine alan hesaplama denkleminden oluşan bir kavramdır. Bu sebeple hasar nedeniyle işlem görmüş bir parçanın yeni bir kazada hasar görmüş olması değer kaybına neden olmaz her aracın aynı parçasından ancak bir kez değer kaybı tazminatı alınabilir.

Araç Değer Kaybı Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı hesaplamasında hasar gören aracın;

  • Hasar geçmişi ve niteliği
  • Kilometresi
  • Marka ve model bilgisi
  • Kusur durumu
  • Üretim yılı
  • Trafiğe çıkış tarihi
  • Pazar değeri ve bunlar gibi birçok faktör dikkate alınarak hesaplanır.

Araç Değer Kaybı Nasıl Tahsil Edilir?

Araç değer kaybı tazminatından sorumlu kişiler; kazada kusurlu olan araç sahibi, aracın sürücüsü, kusurlu olan aracın trafik sigorta poliçesini düzenleyen sigorta şirketi müştereken ve müteselsilen sorumludur. Araç değer kaybı yaşanan kazalarda, kaybı yaşayan aracın zararını, kayba neden olan sürücünün veya araç sahibinin karşılaması gerekmektedir. Bu aşamada kusurlu olan aracın, trafik sigortası devreye girerek zararı tazmin eder. Araç değer kaybının meydana geldiği araç sahibinin zararını temin etmek için zararı gösterir ekspertiz raporu alarak yargıya başvurması yeterlidir.

Araç değer kaybı için yargı yoluna başvurmak isteyen kişilerin, bu alanda yetkileri bulunan sigorta şirketinden alınacak ekspertiz raporu almaları yeterlidir.  Araç değer kaybı temini kusurlu aracın sahip olduğu zorunlu trafik sigortası teminat limitleri dahilindeyse, bu başvuru alternatif bir çözüm yolu olan Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde gerçekleştirilebilmektedir. Bu sayede daha kısa sürede, sigorta ve tazminat konularında uzman hakemlerce dosyalar sonuçlanabilmektedir.

Araç Değer Kaybı Davalarında Zaman Sınırı Var mı?

Araç değer kaybı davaları, değer kaybının meydana geldiği kazadan itibaren gelen 2 yıl içerisinde açılmalıdır. Bunun nedeni zaman aşımı süresi başlangıcı için kazanın gerçekleştiği tarih baz alınmaktadır. Eğer zorunlu trafik sigortası şirketi ya da araç sahibine açılacak araç değer kaybı davaları 2 yıl içinde açılmaz ise zaman aşımı süresi geçmiş ve bu tazminat yönünden hak kaybına sebep olunacaktır.

Kasko Araç Değer Kaybını Karşılar mı?

Meydana gelen kazalar sonucunda araç değer kaybına uğrayan araç birden fazla olabilir ya da kazaya sebebiyet veren sürücülerin de araçlarında değer kaybı meydana gelmiş olabilir. Ancak trafik sigortası sadece belli tarafın araç değer kaybını karşılar, bu kişi kazada sorumluluğu bulunmayan veya sorumluluk oranı az olan kişidir. Kazaya neden olan kişilerin güvencesi ise kasko sigortası olacaktır. Kasko ve araç değer kaybı ilişkisine bakıldığında; genellikle kasko poliçeleri, onarım nedeniyle ortaya çıkan araç değer kayıplarını teminat altına almaz. Bu nedenle de kasko poliçesinin yapıldığı sigorta şirketinden talepte bulunulamaz. Ancak bazı sigorta şirketleri, kasko poliçeleri kapsamında araç değer kaybı güvencesine de yer vermektedir.